ត្រីដុលហ្វីន ត្រូវគេចាប់ដាក់លើគោក ដើម្បី អោយអ្នកទេសចរណ៍បានប៉ះ

សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរវាអាចមានភាពសប្បាយរីករាយ ប៉ុន្តែសម្រាប់ផ្សោតនៅក្នុងសួនសត្វឥណ្ឌូនេស៊ីវាផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុង។

ចលនាប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានសត្វព្រៃឥណ្ឌូណេស៊ី បានបង្ហាញរូបភាពនិងវីដេអូដ៏រន្ធត់ នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ពួកគេ។ ពួកគេនិយាយថា “ត្រីដូហ្វីនត្រូវបានបង្ខំឱ្យនៅលើកគោក ដើម្បីឱ្យភ្ញៀវអាចប៉ះពួកគេ” ។

ទង្វើនេះអាចអោយដុលហ្វីនមានគ្រោះថ្នាក់ ព្រោះស្បែកដែលងាយរងគ្រោះរបស់វា ត្រូវបានរលាត់ជាមួយនិងកំរាលរឹង។ ”

ក្នុងអំឡុងពេលយូរដែល ដុលហ្វីនចំណាយពេលចេញពីទឹក ឧទាហរណ៍ថតរូបជាមួយអ្នកទស្សនាឬថើប ក៏ទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដែរ។ ជាងនេះទៅទៀតសូម្បីតែពេលវេលាក្នុងទឹក ក៏មិនមិនប្រាកដថា មានសុវត្ថភាពដែរ ពីព្រោះទឹកត្រូវបានលាយជាមួយនឹងសារធាតុក្លរីន។

ប្រភព

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *