ក្មេងប្រុសដែលកើតមកគ្មានដៃឆ្វេង ត្រូវម្នាក់បានឪពុកព្រិន3Dដៃសិប្បនិមិត្ត Bionic ចំនួន១០ ជាជំនួយ

ទោះជាគាត់កើតមកគ្មានដៃឆ្វេងក៏ដោយ ក៏Jamie​ រស់នៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយ ដោយគ្មានបញ្ហា។

នៅអាយុ១៣ឆ្នាំ Jamie​ អាចជិះកង់បានដោយមិនចាំបាច់មានឧបករណ៍ជំនួយ ហើយពេលដែលគាត់ធំឡើង គាត់អាចលេងហ្គេម PlayStation ដោយដៃមួយ បានល្អជាងអ្នកលេងដៃទាំងពី។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Jamie រិតតែមានភាពប្រសព្វជាងអ្នកដ៏ទៃ បន្ទាប់ពីឪពុករបស់គាត់ បានចំណាយលុយទិញម៉ាសីុន 3D ដើប្បីផលិតដៃ Bionic នេះអោយ Jamie។

មកទល់សព្វថ្ងៃ Callum ផលិតដៃ Bionic ពីម៉ាសីុន 3D អោយកូនរបស់គាត់ Jamie បានរហូតដល់ ៩​ មានមួយ ជ័រពណ៏មាស និងផ្សេងទៀត មានបំពាក់ជាមួយអំពូល LED។

មកទល់សព្វថ្ងៃ Callum ផលិតដៃ Bionic ពីម៉ាសីុន 3D អោយកូនរបស់គាត់ Jamie បានរហូតដល់ ៩​ មានមួយ ជ័រពណ៏មាស និងផ្សេងទៀត មានបំពាក់ជាមួយអំពូល LED។

ដៃ Bionic 3D​ នេះ អាចដំណើរការបានដោយ ខ្សែរដែលភ្ជាប់ពីចុង ភ្ជាប់ដល់កែងដៃ រហូតដល់ចុងម្រាម។​ ដូចនេះ ដោយគ្រាន់តែបត់កែងដៃ ខ្សែរក៏ទាញម្រាមដៃអោយក្តោបចាប់វត្ថុ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *