ឡានហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing ទើបតែបានបញ្ចប់ការហោះហើរសាកល្បងដំបូងរបស់ខ្លួន

រថយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរ កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Boeing បានបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តសាកល្បងដំបូង នៃរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរស្វ័យប្រវត្តិរបស់ខ្លួន (PAV) ដែលជារថយន្តអាចហោះហើរបាន នៅឯកន្លែងមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ។ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការមួយ បានឱ្យដឹងថា គំរូដើមដែលមាន ស្លាបស្ព័រ និង ម៉ាសុីនខាងក្រោយ បានបញ្ចប់ការហោះហើរ និង ពិនិត្យលើមុខងារស្វ័យប្រវត្តិ និង…

Continue Reading →